Runāšana-sudrabs, klusēšana-zelts
 
line decor
   LV EN RU
line decor
   
 
 
 

 
 

Tehniskās prasības izpētes objektiem

Izpētes objektus var iesniegt šādos datu nesējos un formātos:

CD-R un DVD-R matricas, kompaktkasetes, mikrokasetes, u.c. digitāli datu nesēji. Digitālie diktofoni, mobilie telefoni, atmiņas kartes, zibatmiņa.

Tā kā daži ieraksta veidi nenodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamo minimālo ieraksta kvalitāti un visu datu saglabāšanu, nav ieteicams šādu ieraksta veidu un datu nesēju lietojums:

 • Audio CD un DVD Video disku formāti;
 • CD-RW un DVD-RW matricas;
 • mikrokasetēm ieraksts veikts ar ātrumu 1,2 cm/s ;
 • signāls iegūts no telefona sarunas ar akustisko paņēmienu (ar mikrofonu, izņemot speciāli šim nolūkam paredzētu un pareizi pielietotu mikrofonu vai adapteru), izmantojot analogā vai mobilā tālruņu klausuli vai “brīvroku” režīmu un diktofonu;
 • digitālo diktofonu ierakstiem "long play" režīms;

Nosacījumi, lai varētu noteikt ieraksta autentiskumu:

 • analogajiem ierakstiem - oriģināls;
 • digitālajiem ierakstiem - oriģināls, digitāls dublikāts (klons), atsevišķos gadījumos- digitāla kopija;
 • nav tikusi lietota balss aktivācijas funkcija.

Tehniskās prasības, lai būtu iespējams veikt personas identifikāciju pēc balss ieraksta akustiskajiem parametriem ir sekojošas:

 • analogajiem ierakstiem – oriģināls vai kvalitatīva kopija;
 • digitālajiem ierakstiem - oriģināls, digitāls dublikāts (klons) vai digitāla kopija;
 • ierakstā fiksētās runas laba saprotamība, nekropļotība;
 • apmierinoša signāla/ trokšņa attiecība;
 • pietiekošs individuālās runas apjoms.

 

 
 
 
 
 

TIESU EKSPERTU REĢISTRS

 

Biežāk meklētie tiesību akti

Likums "Par tiesu varu"

Tiesu ekspertu likums

Civilprocesa likums

Civillikums

Kriminālprocesa likums

Krimināllikums

Administratīvā procesa likums

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Operatīvās darbības likums

Detektīvdarbības likums

 


 

 
 
       

©2016 ForensicAudio.lv