Runāšana-sudrabs, klusēšana-zelts
 
line decor
   LV EN RU
line decor
   
 
 
 

 
 

Papildus pakalpojumi

  • Ierakstu kvalitātes uzlabošana. Trokšņu filtrēšana.

Lielākā daļa no slēpti veiktiem skaņu ierakstiem satur nevēlamus fona trokšņus un traucējumus. Lai ierakstā fiksētā personas runa būtu dzirdama ne tikai ekspertiem, bet arī saprotama, publiski atskaņojot uz parastas, vispārēja lietojuma skaņu aparatūras, bieži ir nepieciešama speciāla skaņas digitālā apstrāde. Lai uzlabotu ierakstu kvalitāti, attīrītu runu no trokšņiem, restaurētu nesadzirdamas ieraksta vietas, tiek pielietotas kriminālistikas praksē atzītas profesionālas skaņu ierakstu apstrādes programmas, kā arī īpaša metodika, kas pamatota ar eksperta ilggadēju pieredzi.

  • Formātu konvertācija. Eksperta apliecinātu ierakstu kopiju izgatavošana.

Skaņu ieraksti visbiežāk tiek veikti ar dažādu modeļu analogajiem un digitālajiem diktofoniem, mobilajiem telefoniem un citām ieraksta iekārtām, kuru ierakstu tehniskie formāti ir visdažādākie. Ir pats par sevi saprotams, ka tiesas nav apgādātas ar tehniskajiem līdzekļiem, kas ļautu noklausīties visu formātu ierakstu oriģinālus.
Lai atrisinātu šo problēmu, piedāvājam izgatavot eksperta apliecinātas ierakstu digitālas kopijas no jebkura skaņas formāta un datu nesēja uz Data CD, Audio CD, DVD-R vai DVD-Video formātiem. Eksperta apliecinājums par kopijas autentiskumu var tikt iekļauts eksperta atzinumā, vai arī noformēts kā atsevišķs dokuments.

  • Pierādījumu sagatavošana prezentācijai tiesā.

Pēc klienta lūguma eksperts var sagatavot (kopēt vienā datu nesējā) audiovizuālos pierādījumus (to fragmentus) tādā veidā un secībā, lai tie būtu pēc iespējas uzskatāmāk prezentējami tiesā.

  • Māsterēšana.

Mūzikas ierakstu māsterēšana, veicot ierakstu sagatavošanu publicēšanai.

  • Konsultācijas par ekspertīzi un skaņu ierakstiem

Konsultācijas par jebkuriem jautājumiem, kas attiecas uz skaņu ierakstiem un ekspertīzi. (konsultācijas var tikt atteiktas interešu konflikta gadījumā konkrētā lietā)

 

 
 
 
 

TIESU EKSPERTU REĢISTRS

 

Biežāk meklētie tiesību akti

Likums "Par tiesu varu"

Tiesu ekspertu likums

Civilprocesa likums

Civillikums

Kriminālprocesa likums

Krimināllikums

Administratīvā procesa likums

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Operatīvās darbības likums

Detektīvdarbības likums

 


 

 
 
       

©2016 ForensicAudio.lv